Passend onderwijs voor iedere jongere

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek

Goed onderwijs voor iedere jongere. In Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werken zes schoolbesturen in de Zaanstreek samen aan passend onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die hulp op school nodig hebben.

Onze schoolbesturen

SVZ wil voor de bijna 10.000 leerlingen in de Zaanstreek een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Onze scholen

Bij SVZ zijn 15 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de schoolbesturen aangesloten.

Samenwerking

SVZ werkt samen met de scholen voor primair onderwijs (po) en samenwerkingsverband po Zaanstreek. Ook trekken we samen op met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met organisaties in de jeugdhulpverlening. Lees meer over samenwerking met organisaties onder Over SVZ.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert