Lydie van de Laar, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ), gaf onlangs een presentatie van SVZ Ondersteuningsplan 2024-2028. Zij vertelde over hoe schoolbesturen…