Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Advies en bemiddeling

Verschillen een school en ouders van mening over het ontwikkelingsperspectief of de best passende oplossing voor een individuele leerling? Dan kan het samenwerkingsverband om een onafhankelijk advies gevraagd worden. Dit kan door te mailen naar info@swvvozaanstreek.nl.

Leidt dit advies alsnog niet tot een passende oplossing dan kan de hulp ingeroepen worden van een onderwijsconsulent. Deze zijn landelijk beschikbaar en bemiddelen tussen ouders en school. Als ook dit niet leidt tot een oplossing dan kunnen ouders een bezwaar indienen bij het schoolbestuur of zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert