Scholen hebben de zorgplicht om voor uw kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Elke school biedt ondersteuning, kijk hiervoor op de website van de school. Reguliere scholen hebben hun grenzen als het gaat om het geven van extra ondersteuning. De school kan uw kind in dat geval mogelijk begeleiden naar een bovenschoolse voorziening. Uw kind blijft ingeschreven op de school, wordt tijdelijk geplaatst in een kortdurend traject en keert daarna weer terug naar de school van inschrijving. Indien de ondersteuningsvraag zo groot is dat een kortdurend traject niet voldoende is, kan de school uw kind begeleiden naar een plek in het voortgezet speciaal onderwijs.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert