Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Passend onderwijs nodig?

Alle jongeren, dus ook uw kind, verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Ook hebben ze recht op onderwijs dat hen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden én rekening houdt met hun ondersteuningsbehoeften.

Jongeren gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Daarnaast hebben schoolbesturen zorgplicht en dus de opdracht om voor elk leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. Dit kan zijn op de school waar de leerling is aangemeld, of op een andere school die beter in staat is de juiste ondersteuning te geven, bijvoorbeeld in het voortgezet speciaal onderwijs.

Denkt u of weet u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Neem dan contact op met de school van uw kind. Deze heeft de plicht uw kind en u als ouder(s) te begeleiden naar de best passende plek. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Ouders & Onderwijs, een stichting voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Speciaal voor ouders en leerlingen hebben de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Zaanstreek sinds 01-08-2022 een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. Heeft u vragen over passend onderwijs, of wilt u advies van of een gesprek met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u daarmee terecht bij de school van uw kind, en bij het speciale ouder- en jeugdsteunpunt.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert