Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Na het voortgezet onderwijs

Is uw kind (bijna) klaar op het voorgezet onderwijs? Dan is het tijd voor de volgende stap. In het voortgezet onderwijs besteden we volop aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De meeste leerlingen vinden dan ook een passende vervolgopleiding. Heeft uw kind extra ondersteuningsbehoeften? Dan is de overstap vaak wat complexer. Omdat leerlingen naar veel verschillende universiteiten, hbo’s en mbo’s kunnen overstappen, maken wij in de hele stadsregio Amsterdam afspraken over een soepele overgang voor kwetsbare jongeren. De Zaanse vmbo-scholen hebben specifiek met het Regio College in Zaandam afspraken over een goede overgang.

Volgt uw kind praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan is één van de uitstroommogelijkheden direct naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs is in dat geval gericht op een brede persoonlijke vorming én op participatie in de samenleving. Voor het vinden van geschikte arbeidsplaatsen werken de scholen samen met de gemeenten.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert