Passend onderwijs voor alle jongeren in de regio

Dat is het doel van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ). De schoolbesturen werken samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed onderwijs en de juiste ondersteuning krijgen, passend bij hun wensen en mogelijkheden.

Ons samenwerkingsverband in het kort

Bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) zijn alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de in de Zaanstreek actieve schoolbesturen aangesloten. Samen streven we ernaar dat alle leerlingen een diploma voor voortgezet onderwijs halen of een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij vinden.

Hoewel de aangesloten scholen verschillen in onderwijsaanbod en -visie, werken ze nauw samen op het gebied van onderwijsondersteuning. Hiervoor hebben we binnen ons samenwerkingsverband, op schoolniveau én bovenschools, een aantal voorzieningen ingericht.

Daarnaast werken wij als samenwerkingsverband al jaren samen met de Zaanse scholen voor primair onderwijs en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Ook trekken we samen op met de gemeentes Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met diverse organisaties in de jeugdhulpverlening.

De bij het SVZ aangesloten schoolbesturen zijn:

Stichting OVO Zaanstad
Stichting Zaam
Onderwijsstichting St. Michaël
Stichting Zaan Primair
Stichting Altra
Stichting Heliomare

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert