Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan regulier onderwijs kan bieden? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner. Ook is er veel specifieke hulp in en rond de school aanwezig. Daarnaast kan het onderwijsprogramma (tijdelijk) worden aangepast.

In onze regio vindt u twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

  • Dynamica XL, voor zeer moeilijk lerende kinderen
  • Altra College Zaanstreek, voor vmbo-leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarnaast kunnen leerlingen, als dit beter past bij hun ondersteuningsbehoeften, naar locaties van het Altra College buiten de regio. Voor havo-/vwo-leerlingen is dat Altra Bleichrodt in Amsterdam en voor vmbo t-/havo-leerlingen het Altra College Waterland.

Heeft uw kind een fysieke of sociaal-emotionele beperking? Dan is Heliomare in Heemskerk wellicht geschikt. Zij zijn met name gespecialiseerd in ondersteuning van leerlingen met een fysieke beperking. Zij bieden alle niveaus, met uitzondering van vwo. Meer informatie vindt u hier: https://www.heliomare.nl/hoe-kunnen-we-u-helpen/onderwijs/

Onderwijs en begeleiding van leerlingen met een visuele of auditieve beperking valt buiten de verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband. Dit onderwijs is landelijk georganiseerd. Wij hebben wel regelmatig contact met deze organisaties. Het gaat hierbij om:

Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Deze verklaring kan uitsluitend worden aangevraagd door de v(s)o-school van uw kind bij de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van ons samenwerkingsverband. De school levert hiervoor een dossier aan waaruit de ondersteuningsbehoefte van uw kind blijkt. Ook u, als ouder(s), en uw kind kunnen aangeven welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Dit wordt vervolgens meegewogen in de beoordeling of een TLV wordt afgegeven.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert