Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Thuiszitters

U als ouder(s) en wij vanuit het onderwijs willen uiteraard niet dat uw kind thuis komt te zitten. Eén van de belangrijkste ondersteunende taken van ons samenwerkingsverband is dan ook het voorkomen van thuiszitten, of het zoeken naar een passende oplossing als een leerling toch thuis komt te zitten. Als een leerling ongeoorloofd thuis zit, is er namelijk sprake van onttrekking aan de leerplicht. Gelukkig is hier meestal snel een passende oplossing voor.

Zit uw kind langer dan vier weken geoorloofd thuis, bijvoorbeeld door ziekte of psychiatrische problematiek? Dan is het zaak een onderwijsplek op maat te bieden. Dit doen we bij voorkeur in een school, soms gecombineerd met een dagbehandeling of in een tijdelijk maatwerktraject. Soms is het nodig om onderwijs te realiseren op een andere locatie dan school. Vrijwel altijd vraagt dit om een intensieve samenwerking tussen de behandelaar(s) en de school.

Vanuit ons samenwerkingsverband hebben we, samen met de gemeenten, een aanpak voor thuiszitters opgesteld: HET ZAANSE THUISZITTERSPACT vo 2022. Dit is de Zaanse vertaling van het landelijk thuiszitterspact. In de procedures is een thuiszitterstafel opgenomen, waar thuiszittende leerlingen besproken kunnen worden. Hierbij zijn, naast ons samenwerkingsverband, ook een vertegenwoordiger van zowel leerplicht, de jeugdartsen van de GGD, als het jeugdteam betrokken. Zij hebben samen veel ervaring met het vinden van oplossingen. De school van inschrijving, u als ouder(s), uw kind en de betrokken hulpverlening worden ook bij de bespreking uitgenodigd.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert