Uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Maakt uw kind binnenkort de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is het goed te weten dat onze schoolbesturen over deze overstap afspraken maken in het Onderwijsplatform. Jaarlijks brengen wij voor ouders en leerlingen de brochure De Overstap...

Ondersteuningsplan

Binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek stellen we iedere vier jaar een ondersteuningsplan op. Hierin beschrijven de aangesloten schoolbesturen hoe zij gezamenlijk zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zodat we aan...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert