Thuiszitters

U als ouder(s) en wij vanuit het onderwijs willen uiteraard niet dat uw kind thuis komt te zitten. Eén van de belangrijkste ondersteunende taken van ons samenwerkingsverband is dan ook het voorkomen van thuiszitten, of het zoeken naar een passende oplossing als een...

Universiteit, HBO en MBO

Volgt uw kind nu praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan is er vaak direct plek op de arbeidsmarkt. Dit onderwijs is namelijk gericht op een brede persoonlijke vorming én op participatie in de samenleving. Voor het vinden van geschikte arbeidsplaatsen...

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Speciaal voor ouders en leerlingen hebben de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Zaanstreek sinds 01-08-2022 een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. Heeft u vragen over passend onderwijs, of wilt u advies van of een gesprek met iemand die...

Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal onderwijs reizen? Dan is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen. Het vervoer van leerlingen is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. De gemeenten hebben...

Samenwerking met externe organisaties

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school? Dan is vaak ook daarbuiten (tijdelijk) begeleiding nodig. Het is belangrijk dat de begeleiding op school en daarbuiten goed op elkaar zijn afgestemd. Ons samenwerkingsverband en de scholen daarbinnen onderhouden dan...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert