Onze visie

Alle jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij ondersteuning nodig hebben. Binnen ons samenwerkingsverband werken de Zaanse schoolbesturen samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de regio...

Klachten

1. Klachten over het samenwerkingsverband: Indien u een klacht heeft over een medewerker van het samenwerkingsverband, dan kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de...

Onze organisatie

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) is een stichting. Hieronder vindt u meer informatie over onze organisatie. Directeur-bestuurder: mevr. L.F. van de Laar. Zij heeft de functie van bestuurder en heeft daarnaast de dagelijkse leiding. Mevr....

Ondersteuningsplan

Binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek stellen we iedere vier jaar een ondersteuningsplan op. Hierin beschrijven de aangesloten schoolbesturen hoe zij gezamenlijk zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zodat we aan...

Documenten en jaarverslag

Hieronder vindt u alle relevante, actuele documenten:   Ondersteuningsplan SVZ 2022-2024  Jaarverslag 2022 SVZ-Saenstroom Zaanse Thuiszitterspact 2022 Privacyreglement Verwerking Persoonsgegevens SVZ Werkwijze van de CTA Afwegingskader meldcode onderwijs en...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert