Na het voortgezet onderwijs

Is een leerling (bijna) klaar op het voorgezet onderwijs? Dan is het tijd voor de volgende stap. In het voortgezet onderwijs besteden we volop aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De meeste leerlingen vinden dan ook een passende vervolgopleiding. Heeft de...

Universiteit, HBO en MBO

Volgt een leerling nu praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan is er vaak direct plek op de arbeidsmarkt. Dit onderwijs is namelijk gericht op een brede persoonlijke vorming én op participatie in de samenleving. Voor het vinden van geschikte...

Leerlingenvervoer

Kan een jongere niet zelfstandig naar een school voor speciaal onderwijs reizen? Dan is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen. Het vervoer van leerlingen is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. De gemeenten hebben...

Privacytool

Speciaal voor het onderwijs is een privacytool ontwikkeld. Deze is aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. In de tool worden de wettelijke richtlijnen weergegeven voor het overdragen van persoonsgegevens.

Thuiszitters

Eén van de belangrijkste ondersteunende taken van ons samenwerkingsverband is het voorkomen van thuiszitten of het zoeken naar een passende oplossing als een leerling toch thuis komt te zitten. Als een leerling ongeoorloofd thuis zit, is er namelijk sprake van...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert