Oplossingen thuiszitters

Een belangrijke taak van ons samenwerkingsverband is het voorkomen van thuiszitten en het zoeken naar een oplossing als een leerling toch thuis komt te zitten. Zit een leerling langer dan vier weken geoorloofd thuis, bijvoorbeeld door ziekte of psychiatrische...

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Alleen u, de school, kan een tlv aanvragen bij de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van ons samenwerkingsverband. Met de school...

Begeleiden leerling

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die hulp op school nodig hebben. Scholen hebben de zorgplicht om voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. Op deze pagina vinden professionals...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert