Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Teamleider opdc

Gaat passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen je aan het hart? Ben je op zoek naar een baan met verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling en eigen inbreng? Wij hebben dé vacature voor jou!

Goed onderwijs voor iedere jongere
Alle jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Binnen SVZ werken we samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de Zaanstreek mogelijk te maken.
Bij SVZ zijn alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de in de Zaanstreek actieve schoolbesturen aangesloten. Daarnaast werken wij samen met de Zaanse scholen voor primair onderwijs en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Ook trekken we
samen op met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met diverse organisaties in de jeugdhulpverlening. Dit doen we vanuit de kernwaarden: vertrouwen, optimisme en lef.
Het gezamenlijk streven is dat onze leerlingen:

 • naar een school voor regulier voortgezet onderwijs in de regio gaan
 • de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om op een passend niveau onderwijs te volgen en
 • zicht hebben op een diploma en/of duurzame (arbeids-)plek in de samenleving.
Samenwerken vanuit het opdc
Het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) van SVZ draagt op verschillende manieren bij aan passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Zo verzorgt het opdc begeleiding en onderwijs voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of
sociaal emotioneel functioneren. Doel is de leerling in een zo kort mogelijke tijd weer te doen instromen in het reguliere voortgezet onderwijs. Dat doen wij via de bovenschoolse voorzieningen
Zaanstreek en het . Het Kennis- en Expertisecentrum voor passend en inclusief onderwijs dat scholen in onze regio ondersteunt bij het vormgeven van passend en inclusief onderwijs, maakt ook deel uit van het opdc.
Meer informatie over onze kennis, expertise en werkwijze lees je op www.swvvozaanstreek.nl.

Teamleider van het opdc – wat ga je doen?
Wij zoeken een enthousiaste teamleider, die leiding gaat geven aan een gemotiveerd team van docent- begeleiders, gedragswetenschappers en andere onderwijsprofessionals. Dit team biedt ondersteuning op en voor de scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek.
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
Naast het leidinggeven, zorg je er samen met het managementteam voor dat de doelstellingen uit het ondersteuningsplan worden behaald vanuit de missie, kernwaarden en leidende principes van SVZ. Er liggen voor de toekomstige teamleider diverse uitdagingen, zoals
het verder ontwikkelen van de bovenschoolse voorzieningen, het versterken van de samenwerking tussen de aangesloten scholen en het kennis – en expertisecentrum en het versterken van de samenwerking tussen de medewerkers van SVZ.
Kortom: een veelzijdige baan met verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ruimte en vrijheid om een verschil te maken voor zo'n 9.500 leerlingen in onze regio.

Wat heb je nodig?
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met brede kennis en werkervaring binnen het V(S)O. Je houdt ervan om samen met je collega’s de mogelijkheden voor passend en inclusief onderwijs optimaal te benutten. Verder geldt:

 • Je hebt een afgeronde post-HBO of universitaire opleiding in een relevante studierichting.
 • Je hebt coördinerende en/of leidinggevende ervaring in het onderwijs.
 • Je hebt een duidelijke visie op passend en inclusief onderwijs en weet de koers en visie van SVZ en het opdc te vertalen naar concrete plannen en weet ervoor te zorgen dat die succesvol uitgevoerd worden.
 • Je kunt draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen creëren, een koers uitzetten en deze koers vasthouden.
 • Je hebt oog voor de kwaliteiten van je collega’s en bent in staat hen te coachen.
 • Je neemt regie én hebt een lerende houding.
 • Je neemt initiatief, bent besluitvaardig en empathisch, overziet processen en bewaakt de voortgang
  en kwaliteit van de resultaten.

Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waarin veel ruimte voor professionele ontwikkeling is.
Je werkt nauw samen met de collega’s in het opdc-team en binnen het managementteam met de directeur-bestuurder, de beleidsmedewerker en de senior gedragswetenschapper. Natuurlijk zijn er ook contacten met collega’s van de scholen in de Zaanstreek. Er wordt
samengewerkt vanuit vertrouwen en verbinding. De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 12 van de CAO VO (maximaal € 6.665,= bij 1,0 fte). Ook de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VO. Zo krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33% en jaarlijks
een individueel keuzebudget van 90 uur (bij 1,0 fte), te besteden in tijd en/of geld. Je aanstellingsomvang en werkdagen zijn in overleg. Je start met een jaarcontract dat we omzetten in vast als de samenwerking goed bevalt.
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert