De school dient eerst een aanvraag in bij SVZ. Het samenwerkingsverband kijkt of het traject BBZ passend is, zo ja dan keurt SVZ de aanvraag goed. Als de toestemming er is en er is niet direct plek wordt een overbruggingsprogramma aangeboden door de school van inschrijving.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert