Voor iedere leerling passend onderwijs

Alle leerlingen uit de regio een passende plek kunnen bieden. Dat is ons doel. U, als professional in het onderwijs of in de jeugdzorg, kunt hieraan bijdragen.

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Alleen u, de school, kan een tlv aanvragen bij de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van ons samenwerkingsverband. Met de school bedoel wij dan:

 • de vo-school van inschrijving van de leerling
  (bij verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs)
 • de school voor voortgezet speciaal onderwijs
  (als een leerling direct van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs gaat)
 • of de vso-school bij een herindicatie
  (als de termijn van de huidige tlv afloopt).

Aanvragen die niet zijn ingediend door een bovengenoemde school nemen wij niet in behandeling.

Een tlv voor het vso of praktijkonderwijs vraagt u aan via het systeem Indigo. Voor toegang tot dit systeem neemt u contact op met de CTA via cta@swvvozaanstreek.nl. U levert een dossier aan waaruit de ondersteuningsbehoefte van de leerling blijkt. U kunt hierin ook de ondersteuningsbehoefte noteren die de ouder(s) en de jongere zelf noemen. Dit wordt meegewogen in de beoordeling of een tlv wordt afgegeven.

Commissie voor Toewijzing en Advies

De CTA heeft als taak:

 • de directeur van SVZ adviseren over het afgeven van een tlv voor het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
 • de directeur van SVZ adviseren over de duur en categorie van de tlv;
 • de directeur van SVZ adviseren over passende ondersteuning voor een leerling indien ouders en school het niet met elkaar eens zijn;
 • besluiten nemen over plaatsing op een bovenschoolse voorziening (TOP, BBZ, maatwerk).

De CTA heeft twee permanente leden en negen leden in een poule die in wisselende samenstelling de CTA aanvullen tot vijf personen. De pouleleden bestaan uit docenten, leidinggevenden en coördinatoren ondersteuning en begeleiding.

Voor een beschrijving van de werkwijze van de CTA, zie Werkwijze van de CTA november 2023.

Contactgegevens CTA
075 – 612 60 04 (ma t/m do)
cta@swvvozaanstreek.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert