Passend onderwijs voor alle jongeren in de regio

Dat is het doel van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ). De schoolbesturen werken samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed onderwijs en de juiste ondersteuning krijgen, passend bij hun wensen en mogelijkheden.

Onze organisatie

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) is een stichting. Hieronder vindt u meer informatie over onze organisatie.

 • Directeur-bestuurder: mevr. L.F. van de Laar. Zij heeft de functie van bestuurder en heeft daarnaast de dagelijkse leiding. Mevr. R. Haartman-Zoon, bestuurssecretaresse SVZ, en mevr. E. de Boer, beleidsmedewerker SVZ, ondersteunen haar.
 • Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) vervult de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de strategie en de te behalen doelen van SVZ. Per 1 januari 2023 bestaat de RvT uit de volgende leden:
  • Drs. Marten de Bruine, MBA – voorzitter RvT. De heer De Bruine studeerde bestuurskunde. Hij werkt als toezichthouder en adviseur. Eerder was hij onder andere bestuurder bij de Hartekamp Groep, Koninklijke Visio en Nieuwe Unicum, en toezichthouder van Zorgbalans, lid van het bestuur van VIVIS, bestuurslid van Fonds Hartewensen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Intrakoop.
  • Drs. Elgithe Bos – lid RvT. Mevrouw Bos studeerde bestuurskunde en psychologie. Zij is momenteel directeur van SAG zorgontwikkeling, eigenaar van Elgithe Bos coaching en advies en associate partner van Roek Consultancy. Eerder werkte zij onder andere als directeur bij Levvel/Spirit Jeugdhulp.
  • Drs. Jeroen Visser – lid RvT. De heer Visser studeerde culturele antropologie. Hij werkt als directeur bedrijfsvoering bij de Hogeschool van Amsterdam. Eerder werkte hij als opleidingsmanager en manager bedrijfsvoering bij De Haagse Hogeschool. Daarvoor en daarnaast heeft hij gewerkt als onderzoeker, en als ondernemer bij Parsec Timing en Infinite Variety.
 • Deelnemersraad: Naast de RvT is een deelnemersraad (DNR) gevormd. De DNR bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse aangesloten schoolbesturen: Stichting OVO Zaanstad, Stichting ZAAM, Onderwijsstichting St. Michaël, Stichting Zaan Primair, Stichting Altra en Stichting Heliomare. De DNR speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en vaststelling van het strategisch beleid.
  • Drs. Anneke Dubbink – voorzitter DNR. Mevrouw Dubbink heeft ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement en is werkzaam als partner bij HPB Consult. Eerder was zij werkzaam als projectleider en adviseur bij meerdere universiteiten, als senior manager en consultant bij diverse bedrijven en als procesmanager in de regio Zaanstreek-Waterland.
 • Adviesraad: via deze adviesraad, die bestaat uit (eindverantwoordelijke) schoolleiders, borgen wij de inbreng vanuit de scholen.

Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van ons samenwerkingsverband. Deze bestaat uit een geleding personeel en een geleding ouders/leerlingen. Deze leden zijn afgevaardigd door de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de schoolbesturen.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert