Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Documenten

Minimaal eens in de vier jaar stellen we binnen ons samenwerkingsverband een ondersteuningsplan op. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in SVZ zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Er staat in hoe de schoolbesturen gezamenlijk zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. Dit ondersteuningsplan en andere documenten kunt u hieronder downloaden.

 

Ondersteuningsplan

Codes en regelingen

Jaarverslagen en afspraken

Privacy

Raad van Toezicht

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert