Voor iedere leerling passend onderwijs

Alle leerlingen uit de regio een passende plek kunnen bieden. Dat is ons doel. U, als professional in het onderwijs of in de jeugdzorg, kunt hieraan bijdragen.

Oplossingen thuiszitters

Een belangrijke taak van ons samenwerkingsverband is het voorkomen van thuiszitten en het zoeken naar een oplossing als een leerling toch thuis komt te zitten. Zit een leerling langer dan vier weken geoorloofd thuis, bijvoorbeeld door ziekte of psychiatrische problematiek? Dan is het zaak een onderwijsplek op maat te bieden. Dit doen we bij voorkeur in uw school, soms gecombineerd met een dagbehandeling of in een tijdelijk maatwerktraject. Soms is het nodig om onderwijs te realiseren op een andere locatie dan school. Vrijwel altijd vraagt dit om een intensieve samenwerking tussen de behandelaar(s) en uw school.

De uitvoering van de afspraken rondom thuiszitters valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen.

Aanpak: het Zaanse Thuiszitterspact

Samen met de gemeenten hebben we een aanpak voor thuiszitters opgesteld in het Zaanse Thuiszitterspact. Dit is de Zaanse vertaling van het landelijk thuiszitterspact. In de procedures is een thuiszitterstafel opgenomen, waar we thuiszittende leerlingen kunnen bespreken. Hierbij schuiven naast SVZ een vertegenwoordiger van leerplicht, de jeugdartsen van de GGD, en het jeugdteam aan. De ouder(s)verzorger(s) en de leerling worden ook uitgenodigd bij de bespreking aan de thuiszitterstafel.

Download HET ZAANSE THUISZITTERSPACT vo 2022.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert