Voor iedere leerling passend onderwijs

Alle leerlingen uit de regio een passende plek kunnen bieden. Dat is ons doel. U, als professional in het onderwijs of in de jeugdzorg, kunt hieraan bijdragen.

Begeleiden leerling

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die hulp op school nodig hebben. Scholen hebben de zorgplicht om voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. Op deze pagina vinden professionals in het onderwijs en in de jeugdzorg relevante informatie over passend onderwijs in de Zaanstreek.

School en jeugdhulp werken samen

Het is in het belang van de jongere dat de ouder(s), de school en eventueel de hulpverlening goed met elkaar samenwerken. Begeleidt u een leerling? Neem dan in overleg met het gezin contact op met de school als extra ondersteuning op school en jeugdhulp beide nodig zijn. Zo maken we goede samenwerking mogelijk.

Meer informatie over onze samenwerking met organisaties vindt u onder Over SVZ.

Ondersteuning van school bij maatwerktrajecten

In onze maatwerktrajecten maken we samen met de school van inschrijving een programma op maat. De school ondersteunt het didactische gedeelte. Denk hierbij aan het aanleveren van een boekenpakket, vakinhoudelijke criteria, programma van toetsing en afsluiting (PTA), het aanleveren van toetsen en het nakijken ervan.

Verwijzing naar een bovenschoolse voorziening of vso

Reguliere scholen hebben hun grenzen in het geven van ondersteuning. Kan een leerling niet optimaal functioneren in de klas en zou les in een kleine groep of (tijdelijk) individuele extra ondersteuning beter zijn? Dan kan een verwijzing naar een van onze bovenschoolse voorzieningen of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) uitkomst bieden.

Lees hierover meer bij de informatie voor ouders onder passend onderwijs.

Aanmelden leerling voor een bovenschoolse voorziening

U, de school van inschrijving, meldt een leerling aan bij de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek.

Lees meer over het aanmelden in de werkwijze van de CTA.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring voor vso of praktijkonderwijs

Voor een verwijzing naar het vso of praktijkonderwijs, moet u een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen bij het CTA.

Kennis- en expertisecentrum SVZ

Onder de informatie voor ouders over passend onderwijs leest u over ons kennis- en expertisecentrum. Dit centrum kan ondersteunende expertise bieden aan leerlingen in uw school. Neem hiervoor contact met ons op.

Privacytool

De digitale privacytool is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld. De tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat de schoolbesturen, scholen en SVZ moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. In de tool staan de wettelijke richtlijnen voor het overdragen van persoonsgegevens.

Onderbouwvoorziening vmbo

De onderbouwvoorziening vmbo voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij zowel het leren (didactisch) als sociaal-emotioneel (orthopedagogisch) bouwen we af. Instromen in deze voorziening op Saenstroom opdc is niet meer mogelijk. De vmbo-scholen geven het onderwijs en de daarbij passende ondersteuning voortaan zelf.

Contactgegevens

Benader een van onderstaande contactpersonen voor meer informatie.

Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ)
075 – 621 37 25 / 06 – 402 66 125
bbz@swvvozaanstreek.nl

Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA)
075 – 612 60 04 (ma, di oneven weken, wo, do)
cta@swvvozaanstreek.nl

Kennis- en expertisecentrum SVZ
075 – 621 37 25 (ma, di, do, vrij)
kec@swvvozaanstreek.nl

Maatwerktrajecten
maatwerk@swvvozaanstreek.nl

Time Out Project (TOP) 
top@swvvozaanstreek.nl

TOP – Stichting Jeugdteam Zaanstad
Shanna Best, s.best@jt.zaanstad.nl

 

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert