Wij werken samen met schoolbesturen aan passend en inclusief onderwijs voor iedere leerling in de Zaanstreek. Samen zorgen we voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. We helpen thuiszitters om weer naar school te gaan en adviseren als scholen en ouder(s)/leerlingen geen overeenstemming hebben over de te bieden ondersteuning. We geven toelaatbaarheidsverklaringen af voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. We werken samen met gemeenten en jeugdinstellingen om de zorg binnen en buiten de school goed op elkaar af te stemmen. In de regio maken we afspraken met het primair onderwijs om te zorgen voor een soepel overgang naar het voortgezet onderwijs. En met de gemeente Zaanstad en de omliggende gemeenten stemmen we af over een soepele overgang naar onderwijsinstellingen na het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt. Kijk voor meer info onder Over SVZ.