De leerling blijft ook na toelating tot BBZ ingeschreven op de school van herkomst. Die blijft eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. De coördinator ondersteuning en begeleiding van de school van inschrijving sluit aan bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken bij BBZ.