Soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels, of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp. Bij digitaal afstandsonderwijs krijgt een kind thuis of op een andere locatie les, via de computer.

Lees meer in de brochure over digitaal afstandsonderwijs voor ouders

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert