De leerling moet 24 uur per week stagelopen. Het aantal uren kan worden aangepast aan de belastbaarheid van de leerling. Soms zijn 2 stages nodig om aan de eis van 24 uur te kunnen voldoen. Bijbaantjes tellen ook mee. Belangrijk is dat de leerling er plezier in heeft en dat er steeds nieuwe vaardigheden te leren zijn. Ook kan de stage gebruikt worden om een indruk te krijgen van het werkveld passend bij een bepaalde opleiding in het mbo. Daarmee kan het een bijdrage leveren aan de oriëntatie op de vervolgopleiding.