Wij kunnen onafhankelijk schriftelijk advies geven op basis van ingebrachte informatie. U, de school van inschrijving, kan hiervoor een verzoek indienen bij het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf ook onafhankelijk advies bij ons aanvragen.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert