Wij kunnen onafhankelijk schriftelijk advies geven op basis van ingebrachte informatie. U, de school van inschrijving, kan hiervoor een verzoek indienen bij het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf ook onafhankelijk advies bij ons aanvragen.