Als uw kind een advies krijgt van de basisschool om naar een praktijkschool te gaan, kunt u uw kind aanmelden bij een praktijkschool. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, heeft uw kind wel een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van ons samenwerkingsverband. De praktijkschool waar u uw kind aanmeldt, overlegt met u en uw kind en vraagt een tlv bij ons aan. Kijk voor meer informatie op: Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)? | Rijksoverheid.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert