Wanneer het niveau en de klas bepaald is, is er zo spoedig mogelijk uitstroom mogelijk.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert