U(w kind) kiest een school die past bij het gegeven advies van de basisschool. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden die past bij dit niveau-advies. Dat kan ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn als in het gesprek met de basisschool naar voren komt dat dit mogelijk beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en of zij daaraan kunnen voldoen. Mocht dat niet zo zijn, dan begeleiden ze u naar een passende andere onderwijsplek. Kijk voor meer informatie op: Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs? | Rijksoverheid.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert