Leerlingen krijgen hoorrecht – maatregelen passend onderwijs

Leerlingen krijgen hoorrecht. De verwachting is dat de wet hierover vanaf 1 augustus 2024 van kracht wordt. Dat betekent dat leerlingen meepraten over hoe hun eigen ondersteuning eruit komt te zien. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om passend onderwijs te verbeteren.

Scholen moeten aantonen mening leerling mee te nemen

Leerlingen kunnen nu ook al hun stem laten horen over de ondersteuning die zij op school krijgen. Alle kinderen hebben hoorrecht vanuit het Kinderrechtenverdrag. Wat verandert er dan? De wet ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ gaat het hoorrecht vastleggen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben in het onderwijs. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij de mening van de leerling hebben meegenomen in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het hoorrecht geldt bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het OPP. Dit OPP gaat over de doelen van een leerling in het onderwijs en wat een leerling nodig heeft om die te bereiken.

Informatie welke ondersteuning en hulp verplicht in schoolgidsen

Daarnaast geeft de wet aan dat leerlingen en ouders betere informatie krijgen over welke ondersteuning en hulp een school kan bieden. Alle scholen moeten dit opnemen in de schoolgids.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Er komen onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunten die ouders en jongeren helpen en informeren bij vragen over extra hulp op school. Voor de Zaanstreek is er voor het vo ook een ouder- en jeugdsteunpunt.

8 juli 2024