Presentatie SVZ Ondersteuningsplan 2024-2028 (met video)

Lydie van de Laar, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ), gaf op 17 april een presentatie van SVZ Ondersteuningsplan 2024-2028. Zij vertelde over hoe schoolbesturen en samenwerkingspartners de komende jaren samen werken aan acht doelstellingen. Doelstellingen die bijdragen aan passend en inclusief onderwijs voor iedere jongere in de Zaanstreek.

Video

Voor een impressie van de presentatie in Lab44 te Zaandam verwijzen wij naar onderstaande video, inclusief interviews met leerlingen en bestuurders van onze scholen en de wethouder Gemeente Zaanstad.

SVZ Ondersteuningsplan 2024-2028

Het ondersteuningsplan is definitief. Dankzij de medewerking van veel partijen waaruit het netwerk van SVZ bestaat. Te veel om allemaal te noemen, maar onder wie: leerlingen, ouders, ondersteuningsplanraadsleden, directeuren, rectoren, bestuurders, trajectbegeleiders, leden Deelnemersraad en Raad van Toezicht, coördinatoren ondersteuning en begeleiding, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdteammedewerkers, ambtenaren, wethouders, medewerkers opdc en SVZ, beleidsadviseurs en meer.

Lydie van de Laar reikte de eerste exemplaren van het plan uit aan Mohammad Taha en Dunya Faghirzada. Mohammad en Dunya zijn leerlingen van respectievelijk het Zaanlands Lyceum en het Blaise Pascal College en lid van de ondersteuningsplanraad van SVZ. De directeur-bestuurder dankte hen zeer voor hun bijdrage aan het ondersteuningsplan:

Jullie waren van iedereen het beste voorbereid in de vergaderingen en kwamen met terechte opmerkingen vanuit leerlingenperspectief. En dat is zo waardevol, voor ons en voor dit plan, want voor jullie, voor alle leerlingen is waarom we dit alles doen.

Visie

De visie van SVZ is in het plan als volgt geformuleerd:

Het onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan een inclusievere samenleving. Alle leerlingen hebben recht op inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs. SVZ staat voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, ook die leerlingen, die extra ondersteuning behoeven.

Passend en inclusief onderwijs voor iedere jongere

In het ondersteuningsplan kun je lezen dat SVZ zich de komende jaren richt op het halen van acht doelstellingen:

  1. Al onze leerlingen volgen onderwijs.
  2. We hebben thuisnabij passend onderwijs.
  3. We staan voor inclusief onderwijs.
  4. We hebben een sterke verbinding tussen onderwijs en zorg.
  5. Leerlingen met ondersteuningsbehoeften kunnen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen.
  6. We vergroten en delen kennis en expertise binnen de scholen en SVZ over passend en inclusief onderwijs.
  7. We werken volgens een kwaliteitszorgcyclus en met een kwaliteitszorgsysteem.
  8. We hebben een doelmatige inzet van middelen.

Op 17 april maakten ruim zestig aanwezigen in de middag al een start met de doelstellingen. Onder begeleiding van Joris Elbers en Jan van der Wolf van Perspectief op School werd in groepjes nagedacht over wat te doen in 2024-2025 om een doel deels te gaan realiseren. Voor die werksessie inspireerde wetenschapper Beno Schraepen het publiek met een lezing over inclusie en inclusief onderwijs. Beno is o.a. auteur van het boek ‘Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen’.

Download het SVZ Ondersteuningsplan 2024-2028

 

 

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert