Passend onderwijs voor alle jongeren in de regio

Dat is het doel van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ). De schoolbesturen werken samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed onderwijs en de juiste ondersteuning krijgen, passend bij hun wensen en mogelijkheden.

Onze visie

Alle jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij ondersteuning nodig hebben. Binnen ons samenwerkingsverband werken de Zaanse schoolbesturen samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de regio mogelijk te maken. Dit doen we vanuit de volgende kernwaarden:

  • Samenwerking: we zetten ons in voor een intensieve en efficiënte samenwerking.
  • We vragen van de scholen flexibiliteit om binnen de wettelijke kaders tot maatwerk te komen.
  • Betrokkenheid van ouders, docenten en eventuele hulpverleners is essentieel. Zij moeten de jongeren het vertrouwen geven dat er altijd mogelijkheden en oplossingen zijn.
  • Tot slot vragen we van alle partijen een optimistische blik: niet het probleem is leidend, maar de mogelijkheden.

De centrale principes bij onze aanpak zijn:

  1. Zoveel mogelijk leerlingen bezoeken een school voor regulier voortgezet onderwijs.
  2. Zoveel mogelijk ‘thuisnabij’ passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.
  3. Zoveel mogelijk zicht op een diploma.
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert