Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Bovenschoolse voorzieningen

Heeft een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig? Dan bieden we binnen ons samenwerkingsverband een aantal bovenschoolse voorzieningen aan. Deze bevinden zich met name bij Saenstroom opdc, het orthopedagogisch en -didactisch centrum (opdc) in Wormerveer.

De onderwijsactiviteiten van Saenstroom opdc bestaan uit:

  1. Een reboundvoorziening Saenstroom Top: voor leerlingen die voor een periode van 8 tot 12 weken een time-out nodig hebben van de eigen school.
  2. Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ): voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die vanwege ernstige motivatieproblemen of bijzondere omstandigheden niet naar school willen. Dit werkervaringstraject enthousiasmeert hen weer voor een vervolgopleiding.
  3. Maatwerktrajecten: voor leerlingen uit het regulier onderwijs die tijdelijk kortdurende intensieve ondersteuning nodig hebben. Plaatsing gaat op voordracht van de reguliere school van inschrijving.

De onderbouwvoorziening vmbo voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij zowel het leren (didactisch) als sociaal emotioneel (orthopedagogisch) wordt afgebouwd. Vanaf schooljaar 2023-2024 is instromen in deze voorziening niet meer mogelijk. Dit onderwijs wordt voortaan op de vmbo-scholen zelf gegeven.

Saenstroom opdc biedt ook een kennis- en expertisecentrum met ondersteunende expertise voor de eigen leerlingen en de scholen in ons samenwerkingsverband.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert