Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Commissie voor Toewijzing en Advies

De Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) heeft als taak:

  • de directeur van het samenwerkingsverband adviseren over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • de directeur van het samenwerkingsverband adviseren over de duur en categorie van de toelaatbaarheidsverklaring;
  • de directeur van het samenwerkingsverband adviseren over passende ondersteuning voor een leerling indien ouders en school het niet met elkaar eens zijn;
  • besluiten nemen over plaatsing op het opdc of tussenvoorzieningen (TOP en BBZ).

De CTA heeft 2 permanente leden en 9 leden in een poule die in wisselende samenstelling de CTA aanvullen tot 5 personen. De pouleleden bestaan uit docenten, leidinggevenden en coördinatoren ondersteuning en begeleiding.

Voor een beschrijving van de werkwijze van de CTA, klikt u op de volgende link:
Werkwijze van de CTA – April 2023

Heeft u vragen? De CTA is te bereiken op maandag t/m donderdag via telefoonnummer 075-6126004, of via mail cta@swvvozaanstreek.nl.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert