De school waar het kind staat ingeschreven moet een passende onderwijsplek vinden. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Mocht er op de aangemelde vso in de regio geen plek zijn, dan kan eventueel gekeken worden naar een vso buiten de regio. Een laatste mogelijkheid is om de leerling te bespreken in het samenwerkingsverband. Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk en kunnen we kijken welke oplossingen er zijn.