Maatwerk zorgt er allereerst voor dat er een veilige omgeving is om naar toe te gaan. Per leerling bekijken wij wat hij of zij nodig heeft om de stap naar Maatwerk te kunnen zetten. Met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) kijken we wat haalbaar is.