Tlv staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is het aanvragen van een tlv verplicht. Die aanvraag kan alleen worden gedaan door een school.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert