Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal onderwijs reizen? Dan is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen. Het vervoer van leerlingen is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. De gemeenten hebben daarvoor de verordening leerlingenvervoer opgesteld. Hierin staat dat het vervoer of een vergoeding daarvoor alleen wordt toegekend voor reizen naar de dichtstbijzijnde passende school. Het is dan ook belangrijk om, voordat u tot een schoolkeuze overgaat, na te gaan of er ook een aanvraag voor leerlingenvervoer nodig is. De gemeente Zaanstad vraagt aan ons samenwerkingsverband advies over de dichtstbijzijnde passende school.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert