Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Na het voortgezet onderwijs

Is een leerling (bijna) klaar op het voorgezet onderwijs? Dan is het tijd voor de volgende stap. In het voortgezet onderwijs besteden we volop aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De meeste leerlingen vinden dan ook een passende vervolgopleiding. Heeft de leerling extra ondersteuningsbehoeften? Dan is de overstap vaak wat complexer. Omdat leerlingen naar veel verschillende universiteiten, hbo’s en mbo’s kunnen overstappen, maken wij in de hele stadsregio Amsterdam afspraken over een soepele overgang voor kwetsbare jongeren. De Zaanse vmbo-scholen hebben specifiek met het Regio College in Zaandam afspraken over een goede overgang.

Volgt de leerling nu praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan is één van de uitstroommogelijkheden direct naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs is in dat geval gericht op een brede persoonlijke vorming én op participatie in de samenleving. Voor het vinden van geschikte arbeidsplaatsen werken de scholen samen met de gemeenten.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert