Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Samenwerking met externe organisaties

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig op school? Dan is vaak ook daarbuiten (tijdelijk) begeleiding nodig. Het is belangrijk dat de begeleiding op school en daarbuiten goed op elkaar zijn afgestemd. Ons samenwerkingsverband en de scholen daarbinnen onderhouden dan ook intensieve relaties met onder meer leerplichtambtenaren, jeugdartsen van de GGD en jeugdteams, en met de gemeenten waar deze instanties onder vallen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede relatie met onze onderwijspartners in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij zetten we met name in op de soepele overgang van de ene naar de andere onderwijssoort.

Leerplicht: www.zaanstad.nl
GGD: www.ggdzw.nl
Jeugdteam: www.jeugdteamzaanstad.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert