Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Thuiszitters

Eén van de belangrijkste ondersteunende taken van ons samenwerkingsverband is het voorkomen van thuiszitten of het zoeken naar een passende oplossing als een leerling toch thuis komt te zitten. Als een leerling ongeoorloofd thuis zit, is er namelijk sprake van onttrekking aan de leerplicht. Gelukkig is hier vaak snel een passende oplossing voor.

Zit een leerling langer dan vier weken geoorloofd thuis, bijvoorbeeld door ziekte of psychiatrische problematiek? Dan is het zaak een onderwijsplek op maat te bieden. Dit doen we bij voorkeur in een school, soms gecombineerd met een dagbehandeling of in een tijdelijk maatwerktraject. Soms is het nodig om onderwijs te realiseren op een andere locatie dan school. Vrijwel altijd vraagt dit om een intensieve samenwerking tussen de behandelaar(s) en de school.

Vanuit ons samenwerkingsverband hebben we, samen met de gemeenten, een aanpak voor thuiszitters opgesteld: HET ZAANSE THUISZITTERSPACT vo 2022. Dit is de Zaanse vertaling van het landelijk thuiszitterspact. In de procedures is een thuiszitterstafel opgenomen, waar thuiszittende leerlingen besproken kunnen worden. Hierbij zijn, naast ons samenwerkingsverband, ook een vertegenwoordiger van zowel leerplicht, de jeugdartsen van de GGD, als het jeugdteam betrokken. Zij hebben samen veel ervaring met het vinden van oplossingen. De school van inschrijving, de ouders, de leerling en de betrokken hulpverlening worden ook bij de bespreking uitgenodigd.

 

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert