Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Gedragswetenschapper

Wil je graag je kennis en expertise delen en zelf ook leren van anderen? Ben jij de orthopedagoog of psycholoog die er alles aan doet om passend en inclusief onderwijs te realiseren?

Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ) zoekt op korte termijn een gedragswetenschapper voor minimaal 3 dagen per week (0,6 – 1,0 fte).

Goed onderwijs voor iedere jongere
Alle jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Binnen SVZ werken we samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de Zaanstreek mogelijk te maken.

Bij SVZ zijn alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de in de Zaanstreek actieve schoolbesturen aangesloten. Daarnaast werken wij samen met de Zaanse scholen voor primair onderwijs en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Ook trekken we
samen op met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met diverse organisaties in de jeugdhulpverlening. Dit doen we vanuit de kernwaarden: vertrouwen, optimisme en lef.

Het gezamenlijk streven is dat onze leerlingen:
• naar een school voor regulier voortgezet onderwijs in de regio gaan
• de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om op een passend niveau onderwijs te volgen en
• zicht hebben op een diploma en/of duurzame (arbeids-)plek in de samenleving.

Kennis en expertise delen
Het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) van SVZ draagt op verschillende manieren bij aan passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Doel is de leerling in een zo kort mogelijke tijd weer te doen instromen in het reguliere voortgezet
onderwijs. Dat doen wij via de bovenschoolse voorzieningen Time Out Plaatsing, Maatwerktrajecten, Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek en het Ouder- en Jeugd Steunpunt. Het Kennis- en Expertisecentrum voor passend en inclusief onderwijs dat scholen
in onze regio ondersteunt bij het vormgeven van passend en inclusief onderwijs, maakt ook deel uit van het opdc.

Wat ga je doen?
Je draagt als gedragswetenschapper bij aan ‘goed onderwijs voor iedere jongere’ op de scholen die aangesloten zijn bij SVZ vanuit een adviserende en een uitvoerende rol. Je wordt de gedragswetenschapper voor een aantal scholen en je participeert in het ondersteuningsteam
van de school. Je werkzaamheden zijn:
• Als 'critical friend' ben je de adviseur en coach bij het versterken van de basisondersteuning binnen de scholen.
• Meedenken over groepsdynamiek en verzorgen van diensten op aanvraag (zoals klassenobservaties, geven van trainingen en voorlichtingen en het doen van psychodiagnostiek).
• Daarnaast heb je een brugfunctie naar ketenpartners in onder.

Wat heb je nodig?
• Je hebt een master Psychologie, Orthopedagogiek of Pedagogische Wetenschappen afgerond.
• Je hebt een basisaantekening (psycho)diagnostiek.
• Je hebt (enige) werkervaring als gedragswetenschapper binnen het onderwijs en/of de zorg (bijvoorbeeld als leerlingbegeleider) en onderwijskundige werkervaring is een pré.
• Je legt makkelijk contact en hebt ervaring in het aangaan van goede samenwerkingen.
• Je hebt lef, durft kritische vragen te stellen en toont initiatief.

Wat bieden wij jou?
• Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waarin veel ruimte voor professionele ontwikkeling is.
• Je werkt nauw samen met de gedragswetenschappers binnen het KEC team, met de collega’s van de andere bovenschoolse voorzieningen en natuurlijk werk je samen met de collega’s op de aangesloten scholen.
• De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 11 van de CAO VO (maximaal € 5.862 bij 1,0 fte). Ook de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VO. Zo krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33% en jaarlijks een individueel keuzebudget van 90 uur (bij
1,0 fte), te besteden in tijd en/of geld.
• Je aanstellingsomvang en werkdagen zijn in overleg. Je start met een jaarcontract dat we omzetten in vast als de samenwerking goed bevalt.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert