3. Wat is digitaal afstandsonderwijs?

Soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels, of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal...

8. Hoe komt mijn kind op het praktijkonderwijs (pro)?

Als uw kind een advies krijgt van de basisschool om naar een praktijkschool te gaan, kunt u uw kind aanmelden bij een praktijkschool. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, heeft uw kind wel een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van ons samenwerkingsverband. De...