Onderwijs dat past bij uw kind

Uw kind verdient een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. In het reguliere onderwijs of daar waar de juiste extra ondersteuning gegeven kan worden. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.

Extra ondersteuning

De meeste leerlingen kunnen met lichte ondersteuning op school geholpen worden (zie bijlage 1 van het ondersteuningsplan). Een kleine groep leerlingen heeft meer ondersteuning nodig, waarbij ook specifiek gelet wordt op de individuele behoeften van een leerling. Op de scholenpagina’s kunt u lezen welke extra ondersteuning per school beschikbaar is. Uitgangspunt voor alle scholen in het reguliere onderwijs is dat leerlingen in een normale klas komen, en dus niet in aparte groepen worden geplaatst.

Reguliere scholen hebben hun grenzen als het gaat om het geven van ondersteuning. Kan uw kind niet optimaal functioneren in de klas en zou les in een kleine groep of individuele extra ondersteuning beter zijn? Dan kan een verwijzing naar het speciaal onderwijs de oplossing bieden. Ook kan uw kind tijdelijk worden geplaatst in één van de bovenschoolse voorzieningen van Saenstroom opdc.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert